ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Η βελτίωση των αθλητών (ανεξαρτήτου αθλήματος)  σίγουρα εξάρταται από την προπόνηση που θα πραγματοποιήσουν. Όμως, για να έρθει να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα ο γυμναστής πρέπει να ακολουθήσει μία συγκεριμένη σειρά ενεργειών . Στόχος του γυμναστή  να βελτιώσει την επίδοση του αθλητή  μέσα από το πρώτοκολλο προπόνησης  που θα δημιουργήσει.

Οι ενέργειες που ακολουθούν για ένα πρωτόκολλο προπόνησης:

 

No1

 

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο όρος ισοκίνηση απορρέει από τις λέξεις Ίση- Κίνηση, δηλαδή «κίνηση σταθερής ταχύτητας». Περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία ένα μέλος του σώματος πραγματοποιεί ένα εύρος κίνησης με σταθερή προεπιλεγμένη ταχύτητα.

Εάν η ταχύτητα του μέλους τείνει να υπερβεί την προκαθορισμένη ταχύτητα του μηχανήματος, ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου (ειδικός αισθητήρας) θα αυξήσει την αντίσταση (Δράση) ανάλογα με την μυϊκή δύναμη του ασθενή (Αντίδραση).

Το μέγεθος της δύναμης που ασκεί το μέλος θα μετρηθεί στον άξονα περιστροφής σαν ροπή (Νm) και θα αναπαρασταθεί τόσο αριθμητικά όσο και γραφικά.

 

Επειδή η ισοκινητική αντίσταση προσαρμόζεται τέλεια στο αποτέλεσμα ροπής του ασθενή (Δράση- Αντίδραση), ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της άρθρωσης είναι μηδαμινός. Το αποτέλεσμα μείωσης της δύναμης λόγω πόνου, αδυναμίας ή κόπωσης οδηγεί σε άμεση ελάττωση της αντίστασης που παράγει το μηχάνημα. Για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας της άρθρωσης, αυτές οι συσκευές αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η μεταβολή της αντίστασης βοηθάει τον γιατρό και τον φυσικοθεραπευτή να προσδιορίσει τη μυϊκή αδυναμία και τις ανισορροπίες της άρθρωσης.

 

 

Εφαρμογές

 • CPM
 • Ενεργή βοήθεια, αντίστασης
  • Υπομέγιστης / μέγιστης
 • Διάταση μαλακών μορίων
 • Εξοικείωση με κινητικό έλεγχο
 • Αξιολόγηση

Αρχικό στάδιο

 • Ισομετρικές εφαρμογές
  • Σταθεροποίηση
  • Εξοικείωση με κινητικό έλεγχο (πχ. Επιβάρυνση)
  • Ενδυνάμωση σε συγκεκριμένες γωνιακές θέσεις
  • Αποφυγή μυϊκής διάτασης
  • Τεχνικές σύσπασης – χαλάρωσης
  • Αξιολόγηση
 • Ισοκινητικές εφαρμογές

Ενδυνάμωση

 • Υπομέγιστη και μέγιστη
  • Προπόνηση αντοχής
  • Κινητικός έλεγχος
 • Μία μεταβλητή προς έλεγχο: Σύγκεντρη – έκκεντρη δύναμη

Αξιολόγηση

 • Ο καταλληλότερος τύπος αξιολόγησης δύναμης – Μέγιστη προσπάθεια / Επαναληψιμότητα Ισοτονικές εφαρμογές

Ενδυνάμωση

 • Υπομέγιστη επιβάρυνση με σκοπό τη μυϊκή κόπωση χωρίς υπερφόρτωση της άρθρωσης​

 

Νο2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Από τα αποτελέσματα του ισοκινητικού δυναμόμετρου προκύπτει ότι ο γυμναστής πλέον μπορεί να δουλέψει στοχευμένα  στον αθλητή (database training). Με βάση τα δεδομένα που έχει, δημιουργεί το πρωτόκολλο προπόνησης  πάνω στις ατέλειες ή αδυναμίες του αυξάνοτας τις πιθανότητες βελτίωσης στην αποδοση. Αυτός αποτελεί και ο πιο ‘σίγουρος’ τρόπος για να αυξήσεις την απόδοση του αθλητή σου μέσα από την προπόνηση (επιλέγεται τις περισσότερες φορές για επίπεδο πρωταθλητισμού και σίγουρα για αποκατάσταση από τραυματισμό).

 

 

 

 

 

Μπελαγιάννης Νικηφόρος,Msc.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

bn-group