Πολύτιμες Ασκήσεις με το Βάρος του Σώματος

1.ΕΛΞΕΙΣ

γυμνάζει:πλατύ ραχιαίο,δικέφαλο βραχιόνιο,πήχη

 

 

 

 

2.ΒΥΘΙΣΕΙΣ

γυμνάζει:στήθος,τρικέφαλο

 

 

 

3.ΚΑΜΨΕΙΣ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ

γυμνάζει:ώμους,τρικέφαλο βραχιόνιο

 

 

 

 

 

 

 

4.ΕΛΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΛΑΒΗ

γυμνάζει:πλατύ ραχιαίο,έμφαση στο δικέφαλο βραχιόνιο,πήχη

 

 

 

5.ΚΑΜΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ(ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ)

γυμνάζει:στήθος,τρικέφαλο βραχιόνιο

 

 

 

 

 

6.SPLIT ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ

γυμνάζει:πόδια

bn-group