Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ + ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ = ΑΡΙΣΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

 

 1.  Πολλοί αθλητές κάνουν δυνατές προπονήσεις, αλλά συχνά
  αγνοούν την αποκατάσταση εκτός και αν είναι τραυματίες ή
  ασθενείς.
 2. Η προπόνηση αποκατάστασης αποτελεί σπουδαίο γνώρισμα
  ενός ισορροπημένου προπονητικού προγράμματος.
 3. Πράγματι, εκτός από την υπερφόρτωση και την εξειδίκευση, η
  αποκατάσταση αποτελεί βασικό κανόνα της προπονητικής
  διαδικασίας.
 4. Στην πράξη όμως δεν αποτελεί μέρος των προπονητικών
  προγραμμάτων.
 5. Υπάρχει μεγάλη αμέλεια.

Image result for ενεργητικη αποκατασταση

 

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Η προπόνηση από μόνη της δεν θα έχει τα επιθυμητά
  αποτελέσματα.
 2. Ο αθλητής χρειάζεται χρόνο προσαρμογής σε σχέση με την
  προπόνηση.
 3. Ο κανόνας της αποκατάστασης αναφέρεται στο κομμάτι της
  προπονητικής διαδικασίας όπου τα οφέλη της προπόνησης
  φτάνουν στα μέγιστα επίπεδα, με προπονητικές μονάδες οι οποίες
  ενθαρρύνουν την φυσιολογική προσαρμογή στα προπονητικά
  ερεθίσματα.
 4. Οι προπονήσεις είναι σχεδιασμένες για τη βελτίωση της
  αθλητικής απόδοσης.
 5. Αυτό επιτυγχάνεται μερικώς με την προοδευτική αύξηση της
  έντασης και την ενίσχυση των πηγών ενέργειας σε σχέση με την
  Φ.Κ. (αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, επιδεξιότητα).
 6. Σε σχέση με τον κανόνα της προοδευτικής υπερφόρτωσης είναι
  η αποδοχή, ότι για να βελτιωθεί μια συγκεκριμένη ικανότητα ή ένα
  σύστημα, αυτή η ικανότητα πρέπει να εξασκηθεί.
 7. Οι δυνατές προπονήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα ένα βαθμό
  κόπωσης ή μείωση της ικανότητας των σωματικών και ψυχολογικών
  συστημάτων του αθλητή.
 8. Η προσαρμογή της προπόνησης επιταχύνεται όταν τα συστήματα
  κόπωσης επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα, όσο γρηγορότερα
  γίνεται μετά την προπόνηση.
 9. Η προσαρμογή στο προπονητικό ερέθισμα φαίνεται από τη
  βελτίωση της απόδοσης, που είναι και ο στόχος του Π.Π.
 10. Η σωστή προσαρμογή του αθλητή στο προπονητικό ερέθισμα
  αναφέρεται μερικές φορές ως «αναπλήρωση».
 11. Ο κανόνας της αποκατάστασης έχει σχέση με την ενίσχυση της
  διαδικασίας προσαρμογής μετά την παρουσία του προπονητικού
  ερεθίσματος (Π.Ε.).
 12. Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος πριν από την επόμενη δυνατή
  προπόνηση τότε τα διάφορα συστήματα του αθλητή μπορούν να
  βελτιώσουν την ικανότητά τους σε σχέση με την ένταση.
 13. Ο σχεδιασμός των κατάλληλων δραστηριοτήτων αποκατάστασης,
  ως μέρος του Π.Π. επιταχύνει τη σωστή προσαρμογή στο Π.Ε., με
  μείωση του χρόνου του αθλητή επίτευξης της κατάστασης.

 

 

Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D)
Αναπληρωτής Καθηγητής

bn-group