Εργομετρικός Έλεγχος

Με τον γενικό όρο “Εργομετρικός έλεγχος” εννοούμε την διαδικασία
αξιολόγησης των παραμέτρων φυσικής κατάστασης. Με τον όρο
“φυσική κατάσταση” εννοούμε την ικανότητα του ανθρώπινου
σώματος να εκτελέσει συγκεκριμένο μυϊκό έργο. Η έννοια της φυσικής
κατάστασης είναι πολυπαραγοντική και συνίσταται από 11
παραμέτρους (καρδιο-αναπνευστική αντοχή, δύναμη, τοπική μυϊκή
αντοχή, ευλυγισία, σωματική σύσταση, ταχύτητα, ευκινησία,
ισορροπία, συναρμογή, μυϊκή ισχύς, χρόνος αντίδρασης) πολύ
περισσότερες από όσες θα πίστευε κανείς στο άκουσμα του όρου φυσική
κατάσταση.

Σε ποιους απευθύνεται η εργομέτρηση; Επαγγελματίες ή χομπίστες;
Και στους δύο. Ταιριάζει σε όποιον το βλέπει λίγο πιο σοβαρά και
προσπαθεί αντί για βόλτα να κάνει προπόνηση.Για τους επαγγελματίες
αθλητές είναι πιο εύκολα γιατί υπάρχει ο γνώστης προπονητής που τους
καθοδηγεί. Για τους χομπίστες ωστόσο, μια εργομέτρηση θα μπορούσε
να αποτελέσει βάση πάνω στην οποίο θα προσαρμοστεί, ανάλογα με τα
ατομικά φυσιολογικά χαρακτηριστικά του καθενός και τους
προσωπικούς του στόχους, ένα σωστά δομημένο προπονητικό
πρόγραμμα.
Η αθλητική απόδοση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης
κληρονομικών παραγόντων και της προπονητικής επιβάρυνσης. Οι
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης
καθορίζουν την έκβαση του αγώνα, την κατάσταση της υγείας και τη
διαμόρφωση της προπόνησης. Συνεπώς ο πλήρης εργομετρικός έλεγχος
θεωρείται απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος για τον καταρτισμό του
προπονητικού προγράμματος και τη βελτιστοποίηση της αθλητικής
απόδοσης. Παράμετροι που εξετάζονται κατά τον εργομετρικό έλεγχο
είναι:.

 1. Έλεγχος Υγείας – Ανθρωπομετρική Αξιολόγηση
  Λίπος %, Λίπος kg, Άλιπη μάζα, Μυϊκή μάζα, Συνολικά υγρά σώματος,
  Εξωκυττάριο υγρό, Ενδοκυττάριο υγρό, Δείκτης μάζας σώματος, Οστική
  μάζα, Σωματική κατάταξη, Σπλαχνικό λίπος, Αναλογία ECW/TBW,
  Βασικός μεταβολικός ρυθμός, Phase Angle, Basal Metabolic Rate
  indicator, Μεταβολική ηλικία, Κατανομή σωματικού λίπους , Ισορροπία
  μυϊκής μάζας, Επίδοση μυών κάτω άκρων, Τμηματική ανάλυση για κάθε
  κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή
  μάζα kg και αξιολόγηση, Reactance/resistance και phase angle,
  επιθυμητά φυσιολογικά όρια.
 2. Ισοκινητική αξιολόγηση:
  Μέγιστη ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων, μυϊκές ανισορροπίες,
  ταχύτητας σύσπασης, ταχύτητας σύσπασης, Ενεργητική κινητοποίηση
  των αρθρώσεων, έλεγχος προόδου της αποκατάστασης.
 3. Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης:
  Μεγίστης καρδιακής συχνότητας & προπονητικών εντάσεων, Μέγιστης
  αερόβιας ικανότητας VO2max, ταχύτητα στο 100% vo2max  (km/h),
  ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (km/h) Εύρεση αναερόβιου κατωφλίου
  & προπονητικών εντάσεων, συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα ) – όλες
  οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε διάδρομο.
  Η εξέταση αυτή έχει σκοπό να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο
  ανταποκρίνεται το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα στην
  αύξηση της έντασης της άσκησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η
  αερόβια ικανότητα και να αξιολογηθούν τα επίπεδα αντοχής του
  αθλούμενου.
 4. Ανάλυση βάδισης πέλματος (πελματογράφημα):
  Στατική & δυναμική μέτρηση, ισορροπία, πελματιαία πίεση, σύγκριση
  μεταξύ δύο πελμάτων, αποτύπωση επιφάνειας στήριξης, θέση πτέρνας,
  φόρτιση της καμάρας, αποκλίσεις γωνιών/αποστάσεων από άξονα,
  απεικόνιση δύο και τριών διαστάσεων.
 5. Μέτρηση βασικού μεταβολισμού ( RMR )
  Μεταβολικός ρυθμός Ηρεμίας, ενεργειακό ισοζύγιο, εξειδικευμένο
  πρόγραμμα διατροφής.
 6. Έλεγχος ελαστικότητας & αξιολόγηση στάση σώματος:
  Από τον έλεγχο αυτό, αποκαλύπτονται προβλήματα στο μήκος βασικών
  μυών του σώματος, παράγοντες που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενους
  τραυματισμού
 7. Ευλυγισία – Ευκινησία
  Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστούν τα επίπεδα
  ελαστικότητας των μυϊκών ομάδων και κινητικότητας των αρθρώσεων.
 8. Αξιολόγηση Ταχύτητας :
 • Ταχύτητα 10m, 20m, 30m, Ταχύτητα με μπάλα   – Illinois agility test.
 • Χρονομέτρηση με τη χρήση δέσμης φωτοκύτταρων.
 1. WinGate Test – 30sec:
  Μέγιστη συχνότητα περιστροφής των σκελών
  (περιστροφές/λεπτό),αναερόβια αγαλακτική ισχύς (watt/kgr)
 2. Αξιολόγηση δύναμης κάτω άκρων:
  Δύναμης κάτω άκρων, αναλογία δύναμης δεξί & αριστερό πόδι,
  εκρηκτικής & ελαστικής ισχύος, αξιολόγηση ταχυδύναμης 30sec χρόνος
  αντίδρασης σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα.
 3. Ισοκινητική Δυναμομέτρηση
  Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστούν:
   Μέγιστη δύναμη και ισχύς άνω/κάτω άκρων
   Μυϊκή αντοχή
   Μυϊκές Ανισορροπίες (Δεξί-Αριστερό σκέλος)
   Μυϊκές Ανισορροπίες (Εκτίνοντες-Καμπτήρες μύες)
 4. Αλτική ικανότητα
  Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστεί το κατακόρυφο άλμα
  και οι παράμετροι που το καθορίζουνε τη χρήση ειδικού εργοτάπητα.
 5. Αξιολόγηση ψυχοκινητικών ικανοτήτων .
  Ο αθλητής αξιολογείτε με ερωτηματολόγιο καθώς & με προσωπική
  συνέντευξη , και θα πρέπει να λαμβάνει έκθεση από τον αθλητικό
  ψυχολόγο, με πλήρες ενημερωτικό υλικό για το αθλητικό ψυχολογικό
  προφίλ του.
 6. Ισορροπία – Ιδιοδεκτικότητα
  Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα
  ισορροπίας   και ιδιοδεκτικότητας, ως παράγοντας συμμετοχής στην
  εκτέλεση απλών καθημερινών ή εξειδικευμένων αθλητικών κινήσεων
  καθώς επίσης και ως μέτρο πρόληψης και αποκατάστασης μυϊκών
  τραυματισμών.

Μετά το πέρας του εργομετρικού ελέγχου, πρέπει να παραδίδεται ο
ατομικός φάκελος σε κάθε αθλητή με τα αποτελέσματα του εργομετρικού,
κατευθύνσεις προπόνησης, πρόγραμμα διατροφής, συγκριτικούς δείκτες
καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα προπόνησης.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 Περίοδος Προετοιμασίας Πλήρες Εργομετρικό Έλεγχος

 Στο Τέλος Της Ειδικής Προετοιμασίας 6-8 Εβδομάδες
 Στα Μέσα Της Αγωνιστικής Περιόδου
 Μεταβατική Περίοδος

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Μας δείχνει τις φυσικές δυνατότητες & τις αδυναμίες του κάθε
αθλητή
 Παρέχει ανατροφοδότηση, σχετικά με την βελτίωση του αθλητή
και την αποτελεσματικότητα της προπονητικής διαδικασίας
 Λειτουργεί προληπτικά στην αποφυγή εμφάνισης τραυματισμών
 Επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων σε
ατομικό επίπεδο προγραμμάτων προπόνησης
 Δημιουργία του αθλητικού προφίλ του κάθε αθλητή

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ: Η αξιόπιστη εκτίμηση του επιπέδου των φυσιολογικών
παραμέτρων από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η επίδοση. Η κατεύθυνση
του προπονητικού έργου του Προπονητή – Γυμναστή ανάλογα με το
επίπεδο του κάθε αθλητή. Η εκτίμηση του επιπέδου των προσαρμογών
αλλά και η διατήρησή τους μετά από την εφαρμογή προπόνησης. Να
είναι κίνητρο για περισσότερο έντονη προπόνηση Να κατανοήσουν οι
αθλητές τους αντικειμενικούς σκοπούς του προγράμματος προπόνησης.
Να εκτιμήσει την ετοιμότητα των αθλητών όσον αφορά το επίπεδο των
συστατικών της φυσικής κατάστασης.

bn-group