Ατομική Άσκηση – Προπόνηση

Εντοπίστε και προπονηθείτε ατομικά πάνω στις αδυναμίες σας.

Ο όρος ατομική προπόνηση αποτελεί ένα από τα κλειδιά προς την επιτυχία και εφαρμόζεται   σε όλη τη διάρκεια ενός ετήσιου αγωνιστικού κύκλου αλλά κυρίως στην μεταβατική περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ατομικά τα όποια ελλείμματα παρουσιάζει στη φυσική του κατάσταση ή τις τεχνικές του αδυναμίες. Βασικές προπονητικές αρχές που χαρακτηρίζουν την ατομική προπόνηση ως έννοια είναι:

  • Αρχή της εξειδίκευσης (Άθλημα)
  • Αρχή της εξατομίκευσης (Χαρακτηριστικά του αθλητή)
  • Αρχή της καλύτερης δυνατής ποιοτικής εκτέλεσης (Σωστή τεχνική εκτέλεσης)
  • Αρχή της αυξανόμενης επιβάρυνσης (συστηματική αύξηση της επιβάρυνσης) 

Πως προσδιορίζετε αυτό που χρειάζεται να βελτιώσετε;

Μέσα από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα. Με βάση αυτά θα σχεδιαστεί το ατομικό πλάνο προπόνησης και θα καθοριστούν τα στοιχεία της επιβάρυνσης. Δεν είναι ενδεδειγμένο να προπονείστε ατομικά χωρίς να γνωρίζετε τα σημεία που χρειάζεται να βελτιώσετε, το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης και τα στοιχεία της επιβάρυνσης (ένταση, διάρκεια, ποσότητα, πυκνότητα) που πρέπει να καθοριστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προσαρμογές.  

Η ατομική προπόνηση αφορά μόνο αθλητές υψηλού επιπέδου;

Όχι, η ατομική προπόνηση βρίσκει άμεση εφαρμογή και στον απλό ασκούμενο ή ερασιτέχνη αθλητή, ο οποίος προπονείται για να διατηρήσει ή να βελτιώσει το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και συνεπώς την υγεία και απόδοση του.

bn-group