ΑΣΚΗΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Improvement jump and balance

Σημαντική άσκηση που συνδιάζει την βελτίωση του άλματος με ισορροπία.

 

4 x 8 επαναλήψεις σε κάθε πόδι με χρήση medicine ball (3-5kg.)

 

 

bn-group