Βασικές προπονητικές αρχές

Ανάπτυξη των βασικών στοιχείων της φυσικής κατάστασης Τα βασικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης ή κινητικά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στον πίνακα 1, αναπτύσσονται με τη γενική βασική προπόνηση. Ο μέγιστος βαθμός στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι σωματικές αυτές ιδιότητες, διαφέρει ανάλογα με το κάθε άτομο και εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες: από τη νευρομυϊκή συναρμογή,

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Posted in Προπονητική

Προσδιορισμός των προπονητικών παραγόντων

Η προπόνηση διέπεται από ορισμένους κανόνες τους οποίους ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει για να υπάρχει η αποτελεσματικότητα της προπόνησης και να αποδίδει ο αθλητής/τρια και η ομάδα. Οι παρακάτω αναφερόμενοι προπονητικοί κανόνες δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα αλλά ως σύνολο. Αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλει ο προπονητής είναι τα διάφορα προπονητικά μέσα οργανωτικής- υλικοτεχνικής-πληροφοριακής

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Posted in Προπονητική