Ισοκινητικό Δυναμόμετρο

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι μονάδα υψηλής τεχνολογίας, συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αξιολογεί και συγκρίνει τις αρθρώσεις και τις μυϊκές ομάδες της πάσχουσας με τις αντίστοιχες της υγιούς πλευράς, καθώς επίσης και με πρωτόκολλα φυσιολογικών τιμών. Ακόμα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση μυϊκών ατροφιών. Αυτό γίνεται με ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε προβλήματος, βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στην φάση της αποκατάστασης μετά από μυοσκελετικά χειρουργεία, τόσο για την ομαλή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων όσο και για την πρόληψη υποτροπών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του ισοκινητικού δυναμόμετρου στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών.

Τα συστήματα αυτά αναλύουν και τεκμηριώνουν την επίδραση της λειτουργικής αποκατάστασης και αξιολογούν την δυναμική και στατική φόρτιση που δέχεται μια άρθρωση. Επίσης με την χρησιμοποίησή τους μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένες κλίμακες για την προπόνηση και την αποκατάσταση.

Το con-trex είναι χρήσιμο στην ανάλυση και την εκπαίδευση της ικανότητας παραγωγής δύναμης και αύξησης των αποθεμάτων της όσο και στην βελτίωση των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και του ελεύθερου χρόνου. Επιπλέων με το con-trex αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κοινές θεραπευτικές ασκήσεις στα πλαίσια προπόνησης υψηλών επιδόσεων αλλά και απλά για την διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης.

Περιπτώσεις που χρησιμοποιείται

 • Στην φάση της αποκατάστασης
 • Στην προπόνηση υψηλών αθλητικών επιδόσεων όσο και για διατήρηση καλής υγείας και φυσικής κατάστασης κατά τον ελέυθερο χρόνο.
 • Σε επιστημονικές μελέτες και στον προσδιορισμό αντικειμενικών τιμών.

Ο κύριος στόχος κατά την αποκατάσταση είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας. Το ισοκινητικό σύστημα con-trex  μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί τόσο στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση αποκατάστασης όσο και σε συντηρητική αγωγή. Η θεραπεία οξείων και χρόνιων παθήσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συστηματικές και φυσιολογικές φορτίσεις που δέχεται ένας μεμονωμένος μυς ή μια ομάδα μυών κατά την άθληση στον ελεύθερο χρόνο και την προπόνηση υψηλών επιδόσεων καθώς και ο ακριβής καθορισμός της διαφορετικής παραγωγής δύναμης κάθε φορά (π.χ. μέγιστη δύναμη, βαθμός μερικής ενδυνάμωσης, μυϊκή αντοχή). Οι μονάδες con-trex μπορούν επιπρόσθετα να παρακολουθήσουν και να τεκμηριώσουν την πρόοδο κατά την προπόνηση.

Η έγκυροι και αξιόπιστη αξιολόγηση των μετρίσιμων δεδομένων είναι σημαντική για την επιστημονική έρευνα. Με τα συστήματα con-trex ορίζονται επίσης προσαρμοσμένα και τυποποιημένα μα ακρίβεια προπονητικά προγράμματα π.χ. σε επεμβατικές μελέτες και κατά την εφαρμογή του στον καθορισμό του βαθμού της μυϊκής καταπόνησης αντλούνται παράμετροι με επιστημονικό ενδιαφέρον όπως μεταβολικές και εμβιομηχανικές μεταβλητές.

Ενδείξεις

 • Μετεγχειρητική αγωγή σε τραυματισμούς αρθρώσεων, τενόντων και συνδέσμων (π.χ. μετά από ρήξη ΠΧΣ, ρήξη μηνίσκου, συρραφή τένοντα του δικεφάλου).
 • Συντηρητική αγωγή οξείων και χρόνιων παθήσεων των αρθρώσεων, τενόντων και συνδέσμων (π.χ. τενοντοπάθεια του μυοτενόντιου πετάλου ή του επιγονατιδικού ή του αχιλλείου τένοντα, λειτουργικές και δομικές αρθριτικές αστάθειες, αποκατάσταση μετά από συρραφή τενόντων, οξείες και χρόνιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης).
 • Συντηρητική και μετεγχειρητική θεραπεία καταγμάτων.
 • Αποκατάσταση μετά από μυϊκούς τραυματισμούς.
 • Προεγχειρητική ενδυνάμωση.
 • Μετεγχειρητική ενδυνάμωση για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση
 • Βελτίωση της κιναισθητικής ικανότητας σε ασθενείς με εκφυλιστικές παθήσεις στις αρθρώσεις και/ ή αρθρωπλαστική επέμβαση
 • Αύξηση της μυϊκής δύναμης σε ασθενείς με μειωμένη δραστηριότητα (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, περιπτώσεις αποπληξίας, συστηματικές  νευρομυικές παθήσεις)

Πλεονεκτήματα της χρήσης του  CON-TREX  στην αποκατάσταση:

 • Συστηματική ενδυνάμωση μεμονομένων μυών ή μυϊκών ομάδων προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενή.
 • Παρακολούθηση της προόδου ενδυνάμωσης με τη βοήθεια του ποιοτικού ελέγχου.
 • Εκτίμηση και διόρθωση του μυϊκού ελλείμματος και ανισορροπίας (μονόπλευρα, αμφοτερόπλευρα, σε αναλογία και λειτουργικά).
 • Προσδιορισμός σχετικών μεταβλητών δύναμης (πχ. Σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα και/ή διαφορετικά χαρακτηριστικά της δύναμης).
 • Ενδυνάμωση μικρών μυϊκών ομάδων με περιορισμένη επίδραση στις αρθρώσεις συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμα τη μέθοδο των βαλλιστικών κινήσεων του CON-TREX.
 • Αύξηση του εύρους κίνησης σε κάθε άρθρωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της.
 • Τεκμηρίωση της προόδου ενδυνάμωσης κατά μήκος όλου του εύρους κίνησης.
 • Επιτυγχάνεται κινητικός συντονισμός και ανάπτυξη της κατάλληλης μυϊκής δύναμης με την άμεση βιοανατροφοδότηση (biofeedback).
 • Δυνατότητα συγχρονισμένης σύσπασης και/ή διαφοροποίηση της προπόνησης των αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών.
 • Συνδυασμός των μεμονομένων και πολλαπλών κινήσεων της άρθρωσης κατά τα τεστ αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αύξηση του κιναισθητικού ελέγχου με σταθεροποίηση ή αποδέσμευση  των εκάστοτε βαθμών ελευθερίας στις διάφορες αρθρώσεις.

Ενδείξεις για τη χρήση του CON-TREX κατά την άθληση στον ελεύθερο χρόνο για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και την προπόνηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

 • Προσφέρει συστηματικά φυσιολογικά φορτία σε μεμονομένους μύες και μυικές ομάδες.
 • Διαφοροποίηση μεταξύ του προπονητικού προγράμματος για μέγιστη μυϊκή ισχύ, για τη βελτίωση του βαθμού της αναπτυσσόμενης δύναμης και για μυϊκή αντοχή.
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων κινητικών πρωτοκόλλων. Με το CON-TREX παράγονται κινήσεις που προσομοιάζουν στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
 • Εκτίμηση των μυϊκών και κιναισθητικών ικανοτήτων με συνδυαστικές παραμέτρους της μυϊκής δραστηριότητας και της δύναμης/ ροπής.
 • Τεστ απόδοσης σε μεμονωμένες κι πολλαπλές αρθρώσεις μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα.
 • Προληπτική μυϊκή ενδυνάμωση για μυς και μυϊκές ομάδες.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση της προπονητικής προόδου.

Πλεονεκτήματα της προπόνησης  με το  CON-TREX :

 • Συστηματική παροχή των φορτίσεων προσαρμοσμένη σε κάθε αθλητή ξεχωριστά.
 • Προσδιορισμός των διάφορων μυϊκών παραμέτρων για την ικανότητα παραγωγής δύναμης σε αντιπροσωπευτικά και τυχαία πρότυπα, για παράδειγμα•     Καθορισμός της μέγιστης δύναμης σε σχέση με την ροπή.
  •    Καθορισμός του έργου και τις ισχύος.
  •    Καθορισμός του βαθμού αναπτυσσόμενης δύναμης.
  •    Παρακολούθηση της μυϊκής κόπωσης.
 • Ένταξη στο προπονητικό πρόγραμμα διάφορων τύπων έργου•    Ισοκινητική συστολή.
  •    Ισοτονική συστολή.
  •    Ισομετρική, μειομετρική και πλειομετρική συστολή.
  •    Βαλλιστική συστολή.
 • Ενδυνάμωση σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης.
 • Δυνατότητα μίμησης συγκεκριμένων κινητικών προτύπων από κάθε άθλημα.
 • Ανάλυση της ανάπτυξης δύναμης σε όλο το εύρος κίνησης.
 • Επιτυγχάνεται κινητικός συντονισμός και ανάπτυξη της κατάλληλης κάθε φορά μυϊκής δύναμης μέσω της άμεσης βιοανατροφοδότησης (biofeedback).
 • Συνδυασμός των μεμονομένων και πολλαπλών κινήσεων της άρθρωσης κατά τα τεστ αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αύξηση του κιναισθητικού ελέγχου σταθεροποιώντας ή αφήνοντας βαθμούς ελευθερίας   στις εκάστοτε αρθρώσεις.

 

www.sportphysio.grisokinisi

bn-group